Shopping Cart
camera-20-logo02
Shopping Cart

اهمیت عکاسی در دنیای امروز

camera20-about-04

عکاسی هنر- صنعت است و عکاس هنرمندی است که با خلاقیت و ابتکار لحظات زیبایی از زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری را ثبت و ضبط می‌کند. شاید زمانی که ناصرالدین‌شاه قاجار به‌عنوان نخستین عکاس ایرانی به دلیل علاقه شخصی عکاسی را از مسیو کارلیان آموخت و نخستین عکس‌ها را از اطرافیان، مناظر و شکارگاه‌ها گرفت نمی‌دانست که عکاسی در سالیان بعد به‌عنوان یک حرفه و کسب‌و‌کار تلقی می‌شود و عکاسان می‌توانند هم با عکاسی امرار معاش کنند و هم به تجارت و صنعت و ورزش و اقتصاد کمک کنند.

blog-03
عکاسی در دنیای نوین کسب‌و‌کاری پردرآمد است اما در ایران اغلب عکس را صرفا یک اثر هنری می‌دانند. در صورتی که در جهان گاه یک قطعه عکس میلیون‌ها تومان ارزش مالی دارد. در دنیای امروز عکاسی خبری، عکاسی بحران و حادثه، عکاسی تبلیغاتی و تجاری منبع درآمد خوبی برای عکاسان حرفه‌ای است.
در ایران معاصر به دلیل اینکه عکاسی به‌عنوان یک صنعت حرفه‌ای معرفی نشده است، هر کس خود را عکاس معرفی می‌کند بدون اینکه اصول و قواعد اولیه هنری عکس گرفتن را بلد باشد. صنعت عکاسی تلفیقی از هنر و صنعت است و هر کس بتواند میان این دو تلفیقی بسامان برقرار کند در کسب‌و‌کار خود به‌خصوص در کسب‌و‌کار عکاسی تبلیغاتی و صنعتی موفق خواهد بود. عکاسی صنعتی و تجاری ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته چندان رشدی نداشته است و هنور بسیاری از صاحبان صنایع تصور می‌کنند که پرداخت پول برای عکاسی کالا یا محصول یک هزینه اضافی است.
blog-06

از این رو درحوزه کسب‌و‌کار عکاسی صنعتی و تجاری چالش‌های اساسی وجود دارد.عکس، کالایی هنری- تجاری است و در بازار حرفه‌ای خریدوفروش می‌شود. عکاسی تجاری یک حرفه است و عکاس تجاری در فروش محصول و کالا موثر است و خلاقیت و ابتکار در انتخاب نور و فضاو رنگ و دکور و حجم می‌تواند یک عکس ماندگار و تاثیر‌گذار بیافریند و برای عکاس به لحاظ مالی نیز درخور توجه باشد.

camera20-about-01

عکاسی دارای سه گونه علمی، صنعتی و هنری است. ابتدا به‌عنوان یک پدیده علمی اختراع شد سپس به شکل یک صنعت بسط و گسترش یافت و به‌عنوان هنر ماندگار شد. از این رو فرایند اختراع عکاسی به یکباره شکل نگرفت بلکه در یک دوره تاریخی از علمی به صنعتی و از صنعتی به هنری رسید.

مقالات سایت

0

No products in the cart.

Return To Shop